Questback Survey Questionnaire

Witamy w ankiecie "Potrzeby, perspektywy i wyzwania medycyny obliczeniowej"


Nowopowstałe Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej w Krakowie - Sano - ma w zamierzeniu stać się jednym z głównych europejskich centrów zaawansowanych technologii medycznych. Jego celem jest dostarczanie nowoczesniej technologii obliczeniowych na potrzeby profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób (np. systemy wspomagania decyzji klinicznych, wirtualne modele pacjenta lub wczesna faza badań klinicznych oparte na danych). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Sano: https://sano.science
Państwa opinia ma fundamentalne znaczenie w procesie dostosowywania działalności Centrum do indywidualnych potrzeb potencjalnych użytkowników oraz stawiania czoła głównym wyzwaniom o charakterze technologicznym. Bylibyśmy niezmiernie wdzięczni, gdyby mogli Państwo poświęcić około 10 minut swojego czasu na udział w niniejszym badaniu. Uczestnictwo jest anonimowe i służy tylko opisanym powyżej celom. Niniejsza ankieta nie wymaga ujawniania żadnych danych osobowych; nie jesteśmy też w stanie skojarzyć udzielonych odpowiedzi z konkretnymi uczestnikami (np. nie zapisujemy numerów IP respondentów). Wypełnianie ankiety można przerwać w dowolnym momencie i kontynuować je później (przeglądarka musi zezwolić na zapisywanie plików cookie). Dane z badania będą prezentowane jedynie w formie zagregowanej i skonsolidowanej. Analiza wyników badania zostanie przeprowadzone przez Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI w Niemczech.
 
W przypadku pytań dotyczących badania i ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem sano@isi.fraunhofer.de.
 
Jeśli są Państwo zainteresowani kontaktem z Sano, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail z danymi kontaktowymi na info@sano.science, abyśmy mogli przekazać Państwu aktualne informacje o Sano oraz zaproszenia na interesujące wydarzenia.
 

Bardzo dziękujemy za udział w ankiecie!

 

Proszę kliknąć "Dalej", aby rozpocząć badanie.